(BĐT) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, năm 2020, TKV đặt kế hoạch sản xuất 24,9 triệu tấn than thành phẩm; sản lượng tiêu thụ 60,7 triệu tấn than; tổng doanh thu công ty mẹ đạt 114.376 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 1.600 tỷ đồng; kế hoạch vốn đầu tư không quá 8.020 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn; nâng cao năng suất, hiệu quả lao động trên cơ sở các chỉ tiêu chủ yếu.

Để thực hiện kế hoạch đề ra, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc TKV tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2020 theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.