(BĐT) - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu - lần 14 các gói thầu liên quan đến công trình san nền và thoát nước của Dự án thành phần 3 Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành giai đoạn 1 với tổng giá trị là 4.469 tỷ đồng.
Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Theo kế hoạch, sẽ có 2 gói thầu lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021, đều áp dụng đấu thầu rộng rãi, gồm: Gói thầu số 3.4 Thi công xây dựng công trình san nền và thoát nước, khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công (giá gói thầu là 4.434 tỷ đồng); Gói thầu số 3.5 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình San nền và thoát nước (giá gói thầu là 24,328 tỷ đồng).

3 gói thầu còn lại sẽ lựa chọn nhà thầu trong quý I/2022, gồm: 2 gói tư vấn và 1 gói bảo hiểm.