Chọn nhà thầu nâng cấp Tỉnh lộ 424 tại Mỹ Đức, Hà Nội

(BĐT) - Ngày 9/3/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội sẽ mở Gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 424 (76 cũ) từ chợ Bến (Hòa Bình) đến Khu du lịch Quan Sơn (Km2+00:Km3+800). Giá gói thầu được phê duyệt là 57,437 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 300 ngày.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 424 (76 cũ) từ chợ Bến (Hòa Bình) đến Khu du lịch Quan Sơn (Km2+00:Km3+800), huyện Mỹ Đức có tổng mức đầu tư là 87,227 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư