(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư của 3 dự án đầu tư có sử dụng đất do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Yên làm bên mời thầu, với tổng chi phí thực hiện là 318,215 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

3 dự án này bao gồm: Dự án Khu dân cư Vàng Cao Xá (thôn Vàng) với tổng chi phí thực hiện là 117,323 tỷ đồng; Dự án Khu dân cư Tân Sơn, xã Liên Sơn (92,135 tỷ đồng); Dự án Khu dân cư Bình Minh, xã Quế Nham (108,757 tỷ đồng).

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là trong quý IV/2021.