(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng mức đầu tư 14.802,46 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước. Theo kế hoạch, trong quý III/2022, Ban Quản lý dự án 85 (bên mời thầu) sẽ chỉ định 6 gói thầu thuộc Dự án, trong đó có một số gói thầu có giá trị lớn như: Gói thầu số 5 Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán (giá gói thầu 101,379 tỷ đồng); Gói thầu số 9 Thi công rà phá bom mìn, vật nổ (giá gói thầu 45,943 tỷ đồng); Gói thầu số 7 Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán (giá gói thầu 3,809 tỷ đồng)…