(BĐT) - Ngày 30/7, Công ty CP Cao su Tây Ninh sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2019 với tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán là 17/8/2020.

Trước đó, Công ty đã tạm ứng cổ tức tỷ lệ 15% trong tháng 12/2019. Như vậy, sau đợt chia cổ tức lần 2, Công ty đã hoàn thành chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 18%.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2020, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là 387,52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 78,01 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức tối thiểu 15%.

Kết thúc quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 52,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 20,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 26,3% và tăng 420,5% so với cùng kỳ năm 2019.