(BĐT) - Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Phước Hòa vừa thông qua kế hoạch kinh doanh quý cuối cùng trong năm. Theo đó, Công ty dự kiến sản lượng khai thác đạt 5.360 tấn, sản lượng cao su thu mua và chế biến lần lượt ở mức 7.000 tấn và 12.360 tấn. Công ty dự kiến doanh thu và lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 1.250 tỷ đồng (doanh thu từ cao su đạt 489,7 tỷ đồng) và 450,85 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

9 tháng đầu năm, Cao su Phước Hòa đạt được gần 662 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 60,73% kế hoạch cả năm.

Công ty cho biết sẽ trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chủ trương đầu tư trực tiếp 2 khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hội Nghĩa và Bình Mỹ. Đồng thời bổ sung ngành nghề kinh doanh đầu tư năng lượng mặt trời.