(BĐT) - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng cho biết, tính đến cuối tháng 6/2017, Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng có 12 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký khoảng 28 triệu USD và 618 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong đó có 6 dự án đang hoạt động, 3 dự án vẫn chưa triển khai (2 dự án của Công ty CP Tập đoàn Vinh Cơ  và 1 dự án của Công ty TNHH Centre Way - Holdings).

Lĩnh vực thu hút FDI của tỉnh Cao Bằng chủ yếu là công nghiệp nhẹ, kinh doanh kho bãi. Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng, khó khăn lớn nhất trong công tác thu hút vốn FDI của địa phương hiện nay là Tỉnh không có cơ hội được tiếp cận và lựa chọn các dự án đầu tư thực sự chất lượng cao, vốn đầu tư lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Vì vậy, các dự án thu hút được trên địa bàn Tỉnh trong thời gian qua đa phần là các dự án có quy mô nhỏ và trung bình, đóng góp ít vào ngân sách nhà nước.