(BĐT) - Theo nguồn tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ, kết quả giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 (tính đến ngày 22/2/2018) của thành phố là 385,5/4.252,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 12,7%. 

Trong đó, vốn cân đối ngân sách địa phương đạt 17,4%, tiền sử dụng đất 33%, xổ số kiến thiết 15,3%. Cấp thành phố quản lý giải ngân đạt 10,1%; cấp quận, huyện giải ngân đạt 22,8%.

Trong 2 tháng qua, TP. Cần Thơ đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 203 doanh nghiệp các loại hình, tổng vốn đăng ký 1.087,8 tỷ đồng, tăng 56,7% về số vốn so với cùng kỳ năm 2017; giải thể 27 doanh nghiệp với số vốn 93,4 tỷ đồng, tăng 13 doanh nghiệp giải thể và tăng 33,8% về số vốn so với cùng kỳ.

Trên địa bàn thành phố hiện có 398 dự án đầu tư của các doanh nghiệp ngoài nhà nước đang hoạt động hoặc triển khai thực hiện, tổng vốn đầu tư 82.274 tỷ đồng, trong đó có 77 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 15.115 tỷ đồng.