(BĐT) - UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2019. Theo đó, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Xây dựng làm bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Mở rộng khu dân cư Đông Bắc Quảng trường văn hóa trung tâm (Khu C) TP. Cà Mau.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng diện tích 51,75 ha, tổng chi phí thực hiện Dự án (không bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng) dự kiến là 1.278 tỷ đồng. Hiện khu đất vẫn chưa được giải phóng mặt bằng. Dự án được thực hiện tại Phường 9, TP. Cà Mau; thời gian thực hiện từ năm 2019 đến 2023.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Xây dựng chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan để hoàn thiện thủ tục, điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư, quản lý đất đai và các quy định khác có liên quan trước khi tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án.