Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HoSE: RAL) vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 với tỷ lệ 25% bằng tiền (mỗi cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Với 11,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, RAL dự chi 28,75 tỷ đồng trong đợt ngày.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ngày đăng ký cuối cùng vào 9/9, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 6/9. Thời gian chi trả dự kiến vào 24/9.

RAL là một doanh nghiệp thường chi trả cổ tức tiền mặt ở mức cao. Năm 2017, công ty chia cổ tức với tỷ lệ 55% và năm 2018 là 50%. Kế hoạch cổ tức năm 2019 cũng là 50% chia làm 2 đợt (trong tháng 9/2019 và tháng 4/2020).

Trong 6 tháng đầu năm 2019, RAL đạt 1.804,2 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 21% so với cùng kỳ, LNST đạt 96,3 tỷ đồng tăng 20% so với nửa đầu năm 2019 tương đương EPS đạt 8.380 đồng.

Theo NDH