(BĐT) - Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 và đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn năm 2019 sang năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Bộ Tư pháp cho biết, dù đã có nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 đối với các chủ đầu tư, tuy nhiên, qua theo dõi, vẫn còn dự án chưa giải ngân hết 100% kế hoạch vốn được giao.

Do đó, Bộ Tư pháp yêu cầu chủ đầu tư các dự án này nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư năm 2019 đã bố trí cho dự án; khẩn trương tổ chức đối chiếu số liệu giải ngân (bao gồm cả nguồn vốn đầu tư năm 2018 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2019).

Nếu vì lý do khách quan chưa thể giải ngân hết số vốn năm 2019 nhưng dự án vẫn có khối lượng hoàn thành, vẫn có nhu cầu sử dụng vốn trong năm 2020 thì Bộ Tư pháp yêu cầu chủ đầu tư tổng hợp lý do cụ thể, đề xuất Bộ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn sang năm 2020 đối với từng dự án.