(BĐT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành Kế hoạch giám sát tài chính đối với doanh nghiệp (DN) nhà nước và DN có vốn nhà nước trực thuộc Bộ năm 2019.
Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh minh họa: Internet

Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh minh họa: Internet

Nội dung giám sát bao gồm: đánh giá về việc tuân thủ quy định về phạm vi, quy trình, thủ tục, thẩm quyền và hiệu quả đầu tư vốn nhà nước vào DN. Việc đánh giá đầy đủ, kịp thời tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của DN, giúp DN khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

Theo kế hoạch, Công ty mẹ - Tổng Công ty TN&MT Việt Nam; Công ty TNHH MTV TN&MT miền Nam; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản TN&MT và Công ty CP Đo đạc và Khoáng sản sẽ là đối tượng được giám sát năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019.

Việc giám sát sẽ được thực hiện kết hợp giữa phương thức giám sát trực tiếp và gián tiếp. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về tài chính DN, Bộ TN&MT sẽ phối hợp với cơ quan tài chính xem xét, quyết định kiểm tra, xử lý kịp thời theo quy định.