Bộ GTVT ra chỉ thị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng vừa ra Chỉ thị số 02 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.
Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải là 94.161 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên
Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải là 94.161 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Chỉ thị 02 nêu rõ, năm 2023, ngành GTVT triển khai đồng loạt nhiều dự án quan trọng quốc gia với quy mô lớn. Kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2023 lớn nhất từ trước tới nay là 94.161 tỷ đồng, gấp 2,2 lần năm 2021 và 1,7 lần năm 2022.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư, ban quản lý dự án (QLDA), các cơ quan tham mưu liên quan của Bộ phát huy, kế thừa những kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế của năm 2022; quán triệt thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ nhằm triển khai các dự án. Mục tiêu đáp ứng tiến độ, chất lượng, giải ngân tối đa nguồn vốn kế hoạch được giao năm 2023, bảo đảm công khai, minh bạch, không tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện.

Bộ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA phân công trách nhiệm cụ thể từng lãnh đạo đơn vị theo dõi tiến độ thực hiện, giám sát chất lượng giải ngân đầu tư công của từng dự án. “Kết quả giải ngân kế hoạch đăng ký đầu năm là tiêu chí chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2023 của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, trừ lý do bất khả kháng. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lấy tiêu chí kế hoạch giải ngân của đơn vị để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cán bộ có liên quan”, Chỉ thị 02 chỉ rõ.

Chuyên đề