(BĐT) - Cục Xúc tiến thương mại thuộc Bộ Công Thương vừa tổng hợp danh sách 5.000 doanh nghiệp xuất khẩu và gần 100 doanh nghiệp có năng lực cung cấp, xuất khẩu khẩu trang và vật tư phòng dịch COVID- 19 có nhu cầu ưu tiên hỗ trợ tìm kiếm thị trường.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, danh bạ trên 5.000 doanh nghiệp xuất khẩu có nhu cầu ưu tiên hỗ trợ tìm kiếm thị trường xuất khẩu trong bối cảnh Covid19 được phân loại theo nhóm, ngành hàng. Thời gian tới, Cục Xúc tiến thương mại sẽ lập đề án, làm việc với các địa phương, hiệp hội và cơ quan liên quan để xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam. Bên cạnh đó là danh bạ gần 100 doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cung cấp, xuất khẩu khẩu trang và vật tư phòng dịch COVID 19.

Cục Xúc tiến thương mại sẽ tổng hợp danh sách để gửi các tham tán thương mại hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm thị trường xuất khẩu.