(BĐT) - Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, mã chứng khoán: BWE) thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên năm 2020.

Theo đó, trong năm 2020, doanh nghiệp dự kiến phát hành 5,42 triệu cổ phiếu, chiếm 2,89% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu này được phát hành ưu đãi cho nhân viên với giá 16.000 đồng/CP, ước tính doanh nghiệp sẽ nhận về 86,72 tỷ đồng, số tiền này sẽ dùng để tăng quy mô hoạt động của Cng ty.

Được biết, thời gian dự kiến phát hành từ quý II/2020, số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 3.025,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 539 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,8% và 13,2% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, năm 2020 doanh nghiệp hoàn thành 114,7% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản tăng 32,8% lên 8.245,6 tỷ đồng.