(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Phước vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng kè và nạo vét hồ Suối Cam, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước với tổng mức đầu tư dự kiến 105 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện Dự án từ ngân sách tỉnh Bình Phước.

Dự án bao gồm 8 gói thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu trong quý III và IV/2017. Hình thức lựa chọn nhà thầu chủ yếu là chỉ định thầu (7/8 gói thầu), chỉ có 1 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi.