(BĐT) - Dự án Khu du du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II) có tổng mức đầu tư dự kiến 1.746 tỷ đồng sẽ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu; phương thức lựa chọn một giai đoạn, một túi hồ sơ. Đây là thông tin được UBND tỉnh Bình Phước cho biết trong kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án vừa được phê duyệt.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Khu du du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II) là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích 159,89 ha. Địa điểm xây dựng tại phường Tân Phú và xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước làm bên mời thầu Dự án.

Tháng 12/2018, Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước có thông báo lựa chọn chọn nhà đầu tư Dự án. Theo thông báo này, hình thức lựa chọn nhà đầu tư Dự án là đấu thầu rộng rãi quốc tế có sơ tuyển.

Ngày 19/3/2019, kết quả sơ tuyển nhà đầu tư Dự án được công bố cho thấy chỉ có một nhà đầu tư trong nước trúng sơ tuyển. Đó là Liên danh Phúc An Khang Bình Phước - LICOGI13 - Trung Chính, có địa chỉ tại phường Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.