(BĐT) - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành chương trình phát triển đô thị Thủ Dầu Một tới năm 2020, trong đó quy hoạch nhiều vị trí “đất vàng” và các khu đất đã giải phóng sẵn mặt bằng để kêu gọi các nhà đầu tư. 

Theo đó, Bình Dương xác định một số trục đường ưu tiên phát triển đô thị, dịch vụ như trục đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13), đường vào Trung tâm hành chính tỉnh), đường ven sông Sài Gòn...

Để thực hiện kế hoạch phát triển đô thị này, UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt danh mục 7 dự án giao thông, hạ tầng với tổng kinh phí khoảng 830 tỷ đồng sẽ được ngân sách tỉnh ưu tiên đầu tư trong vòng 5 năm tới.