(BĐT) - UBND huyện Bàu Bàng (Bình Dương) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THPT Bàu Bàng. Tổng mức đầu tư Dự án được duyệt là 132,311 tỷ đồng. Dự án gồm 13 gói thầu, trong đó có 10 gói thầu tư vấn, 1 gói thầu xây lắp, 1 gói thầu mua sắm hàng hóa, 1 gói thầu dịch vụ phi tư vấn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, gói thầu xây lắp có giá dự toán 101,167 tỷ đồng sẽ được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, không qua mạng, thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu là quý IV/2021; gói thầu thiết bị có giá dự toán 18,554 tỷ đồng, thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu là quý IV/2022.