• Bình Dương: Hơn 130 tỷ đồng nâng cấp Trường THPT Bàu Bàng

    16/07/2021 07:00

    (BĐT) - UBND huyện Bàu Bàng (Bình Dương) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường THPT Bàu Bàng. Tổng mức đầu tư Dự án được duyệt là 132,311 tỷ đồng. Dự án gồm 13 gói thầu, trong đó có 10 gói thầu tư vấn, 1 gói thầu xây lắp, 1 gói thầu mua sắm hàng hóa, 1 gói thầu dịch vụ phi tư vấn.

chuyên đề

Kết nối đầu tư