(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Định đang phát hành hồ sơ mời thầu 2 gói thầu xây lắp chính thuộc Dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Gói thầu số 1 Toàn bộ khối lượng đoạn Km0+00 - Km0+869,09 và cây xanh điện chiếu sáng toàn tuyến (dự toán 170,169 tỷ đồng) và Gói thầu số 02 Toàn bộ khối lượng đoạn Km0+869,09 - Km1+592,03 (dự toán 198,215 tỷ đồng) sẽ được lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi, không qua mạng. Dự kiến 2 gói thầu được mở thầu ngày 14/6/2021.

Dự án nêu trên được đầu tư từ ngân sách nhà nước, với tổng vốn đầu tư 519,798 tỷ đồng. Đây là dự án từng bước triển khai thực hiện theo quy hoạch chung xây dựng TP. Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2023.