(BĐT) - Theo báo cáo tài chính quý III/2019 của Công ty CP Dược Lâm Đồng (Ladophar - HNX: LDP), doanh thu thuần của Công ty trong kỳ chỉ đạt 104,3 tỷ đồng, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tuy nhiên, do chi phí giá vốn hàng bán có xu hướng giảm nhanh hơn, giúp biên lợi nhuận gộp của Ladophar được cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ, tăng từ 14,09% lên mức 20,83% . Điều này góp phần giúp Công ty báo lãi 960,6 triệu đồng trong quý 3/2019.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2019, Ladophar chỉ còn báo lỗ 5,88 tỷ đồng so với mức 9,30 tỷ đồng cùng kỳ năm 2018.

Tính tới cuối quý III/2019, quy mô tổng tài sản của Ladophar đạt 259,87 tỷ đồng, giảm 7,89 tỷ đồng so với đầu năm.