Giá nguyên liệu, thuế tiêu thụ đặc biệt tăng mạnh, năm 2017 Sabibeco vẫn lãi sau thuế 224 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Bình Tây (Sabibeco) cho thấy, hết năm 2017, doanh thu thuần của công ty trên 1.380 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 224 tỷ, đạt 130,1% kế hoạch.

Ông Nguyễn Xuân Hải, Tổng giám đốc Công ty cho biết, năm qua là năm công ty gặp nhiều khó khăn như, giá nguyên liệu tăng 3% so với cùng kỳ, thuế tiêu thụ đặc biệt đầu năm 2017 tăng 5% lên thành 60% và tiếp tục tăng thêm lên 65% từ 1/1/2018, nhưng công ty vẫn đạt kết quả kinh doanh ngoài mong đợi nhờ sự hỗ trợ từ tổng công ty và các đơn vị trong hệ thống bia Sài Gòn. 

Mới đây, đại hội cổ đông công ty đã thông qua Nghị quyết đổi tên mới là Công ty cổ phần Tập đoàn Bia Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập các công ty: Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Ninh Thuận, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phủ Lý vào Sabibeco. Công ty đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để việc sáp nhập được thực hiện thông suốt.

Sau khi hoàn tất việc sáp nhập, Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Ninh Thuận và Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phủ Lý sẽ chấm dứt hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, chuyển sang loại hoạt động Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Trên cơ sở đó, hội đồng quản trị của 2 công ty sẽ tự động giải tán, các thành viên hội đồng quản trị hiện nay sẽ tiếp tục là thành viên hội đồng thành viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn sau chuyển đổi. Đồng thời, thống nhất giao cho người đại diện pháp luật và hội đồng thành viên của các công ty con hoàn tất các thủ tục để chuyển đổi loại hình công ty và các thủ tục liên quan khác.

Theo VnExpress