VICEM: Tiêu thụ sản phẩm 10 tháng giảm 1,1%

Tổng Cty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) cho biết, tổng sản phẩm tiêu thụ clinker và xi măng (XM) 10 tháng năm 2017 đạt 20,93 triệu tấn, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2016.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sản xuất clinker tháng 10/2017 của VICEM đạt 1,6 triệu tấn, tăng 3,7%; lũy kế 10 tháng năm 2017 đạt 15,97 triệu tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2016; sản xuất XM tháng 10/2017 đạt 1,86 triệu tấn, giảm 8,6%; lũy kế 10 tháng năm 2017 đạt 17,75 triệu tấn, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Mục tiêu tháng 11, toàn VICEM sẽ sản xuất 1,728 triệu tấn clinker và 2,441 triệu tấn XM, tiêu thụ 2,925 triệu tấn sản phẩm.

Để hoàn thành kế hoạch năm, VICEM thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho. Đồng thời trình lãnh đạo phê duyệt và ban hành bộ chỉ số KPI thiết bị và các chỉ tiêu đánh giá chi phí biến đổi trong giá thành sản xuất bán thành phẩm/sản phẩm.


Báo Xây dựng