Thủ tướng đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Bắc Giang

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Bắc Giangquyết định chuyển mục đích sử dụng 157,7 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

PV