Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định chuyển mục đích sử dụng 54,33 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

PV