Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại Bắc Ninh

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định chuyển mục đích sử dụng 32 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

PV