Thanh tra Xây dựng Hà Nội: Lập hồ sơ xử lý vi phạm gần 1.300 công trình

Ông Nguyễn Việt Dũng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, các Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra 9.764 công trình, phát hiện 1.227 công trình có vi phạm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong đó, có 507 công trình xây dựng không phép; 170 công trình xây dựng sai phép sai quy hoạch, sai thiết kế; 42 công trình xây dựng ảnh hưởng đến công trình lân cận, môi trường; 508 công trình xây dựng trên đất lấn chiếm, đất nông nghiệp, lâm nghiệp.

100% các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đã được lực lượng Thanh tra xây dựng thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm, đề xuất biện pháp xử lý và được chuyển đến UBND các cấp để xử lý vi phạm theo các quy định.

Kết quả xử lý, UBND cấp xã, cấp huyện đã xử lý 657 trường hợp vi phạm, trong đó, cưỡng chế phá dỡ 196 trường hợp; tự khắc phục 359 trường hợp; hòa giải, bồi thường 1 trường hợp; cấp bổ sung, điều chỉnh giấy phép xây dựng 99 trường hợp. Đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 570 trường hợp.

Kết quả xử lý công trình "siêu mỏng, siêu méo" hình thành trước ngày 15/3/2005 khi Quyết định 39/QĐ-TTg có hiệu lực, tồn đọng đến tháng 11/2016 còn 137 trường hợp, đến nay mới giải quyết được 5/137 trường hợp, còn 132 trường hợp đang tiếp tục xử lý.

Số công trình "siêu mỏng, siêu méo" mới hình thành 203 trường hợp, đã xử lý được 146/203 trường hợp (tương ứng 72%) còn 57 trường hợp tiếp tục giải quyết.

Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành 940 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 9,57 tỷ đồng. Đồng thời, tiến hành 15 cuộc thanh tra, trong đó có 6 cuộc thanh tra về quản lý nhà và công sở. Tổ chức 133 cuộc kiểm tra, trong đó 8 cuộc kiểm tra về quản lý nhà và công sở, số đối tượng được kiểm tra 173 đơn vị (169 tổ chức và 4 cá nhân).

Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra chủ yếu công tác thanh quyết toán công trình theo quy định; Trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Công tác quản lý và sử dụng diện tích nhà chuyên dùng thuộc sở hữu nhà nước; Việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng đối với công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn…

Cùng thời gian, Sở Xây dựng đã tiếp (thường xuyên) 92 lượt, 96 người, trong đó có 1 đoàn đông người. Tiếp định kỳ của lãnh đạo Sở 6 lượt 24 người (7 vụ việc). Tiếp nhận 717 đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh. Hầu hết số đơn thư đã được giải quyết hoặc chuyển các cơ quan chức năng giải quyết.

Theo ông Dũng, công tác chỉ đạo, điều hành trong việc triển khai thực hiện quy chế làm việc và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra 6 tháng đầu năm 2017 của Sở Xây dựng cơ bản đạt yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Một số đơn vị chương trình công tác chưa được thực hiện theo đúng Quy chế; vẫn còn để nhiều công trình xây dựng sai quy hoạch, sai phép, lấn chiếm không gian, mật độ xây dựng, số tầng, khoảng lùi, gây bất tiện và ảnh hưởng các công trình liền kề... chưa được xử lý kiên quyết, kịp thời; vẫn còn nhiều trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công. Việc xử lý vi phạm của các địa phương còn lúng túng, thậm trí còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; chưa quyết liệt, kịp thời xử lý ngăn chặn vi phạm…


Báo Thanh tra