Sơn La thông qua 294 dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất

(BĐT) - HĐND tỉnh Sơn La vừa thông qua danh mục 294 dự án thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Trong đó, có 74 dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, công trình di tích lịch sử văn hóa… với diện tích thu hồi hơn 29 ha đất.

138 dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, công trình thu gom, xử lý chất thải… với diện tích thu hồi hơn 381 ha.

59 dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư, dự án tái định cư… diện tích thu hồi hơn 68 ha. 23 dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới, cụm công nghiệp… diện tích thu hồi hơn 47 ha.

Bên cạnh đó, HĐND Tỉnh cũng thông qua danh mục 29 dự án Nhà nước thu hồi đất đã được Thường trực HĐND Tỉnh cho ý kiến trong năm 2018, với diện tích thu hồi hơn 400 ha.    

Trần Kiên