Nghệ An định giá đất hơn 500 công trình, dự án trong năm 2019

(BĐT) - UBND tỉnh Nghệ An cho biết, theo kế hoạch, số lượng các hạng mục công trình, dự án, khu đất, thửa đất trên địa bàn toàn Tỉnh thuộc diện phải thực hiện định giá đất trong năm 2019 dự kiến là 527 hạng mục công trình, dự án.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Các công trình, dự án này là số liệu tổng hợp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn Tỉnh. Số công trình, dự án phải xác định giá đất để phục vụ việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất cho thuê đất.

 

Trần Kiên