Lập điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn

(BĐT) - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về chủ trương lập điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040.
Một góc thị xã Bỉm Sơn. Ảnh Internet
Một góc thị xã Bỉm Sơn. Ảnh Internet

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp, tổ chức lập và phê duyệt Điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn theo thẩm quyền, bảo đảm theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

Bộ Xây dựng hướng dẫn và thống nhất với UBND tỉnh Thanh Hóa trong quá trình lập và phê duyệt Điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn theo quy định pháp luật về quy hoạch đô thị.

PV