HoREA đề xuất quy định “đấu thầu dự án sử dụng đất” tại Luật Đất đai

(BĐT) - Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất một số nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2013. Trong đó, HoREA đề xuất bổ sung chế định "đấu thầu dự án có sử dụng đất" để lựa chọn nhà đầu tư khi xem xét, sửa đổi Luật đất đai 2013.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

HoREA cho rằng, cơ chế đấu thầu dự án sử dụng đất cũng sẽ góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh. Chế định "đấu thầu dự án có sử dụng đất" đã được quy định trong Luật Đất đai 2003 nhưng không còn được quy định trong Luật Đất đai 2013. Trong khi đó, chế định này được quy định trong Luật Nhà ở 2014 và Luật Đấu thầu 2013. Hiệp hội kiến nghị bổ sung chế định "Đấu thầu dự án có sử dụng đất" vào Luật Đất đai vì đây là luật gốc.

Đồng thời, cần có cơ chế kiểm soát hoạt động đấu thầu dự án có sử dụng đất, hoạt động đấu giá đất, để tránh tình trạng "chân gỗ" trong đấu thầu, hoặc "quân xanh, quân đỏ" trong đấu giá đất, làm sai lệch kết quả đấu thầu, đấu giá và phát sinh tiêu cực.

Minh Thư