Hải Dương: Hoàng Kim đề xuất quy hoạch khu dân cư mới

(BĐT) - Công ty CP Xây dựng bất động sản Hoàng Kim vừa có đề xuất khảo sát, lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng khu dân cư mới đồng Sau Quán, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Liên quan đến đề xuất của Công ty CP Xây dựng bất động sản Hoàng Kim, UBND tỉnh Hải Dương đã giao cho UBND huyện Cẩm Giàng khảo sát, lập quy hoạch với diện tích 8,3 ha. Kinh phí tổ chức khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt và công bố Quy hoạch sử dụng từ nguồn ngân sách của UBND huyện Cẩm Giàng hoặc do UBND Huyện kêu gọi các tổ chức, cá nhân tài trợ.

 

Ngọc Minh