Chuyển mục đích sử dụng gần 57 ha đất trồng lúa tại tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Quảng Nam quyết định chuyển mục đích sử dụng 56,9 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

PV