Chính thức vận hành ứng dụng “Thông tin quy hoạch TP.HCM“

UBND TP.HCM vừa công bố vận hành chính thức ứng dụng “Thông tin quy hoạch TP.HCM”. Việc chính thức vận hành ứng dụng này là nhằm công khai thông tin quy hoạch, tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi muốn tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất (quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000) trực tuyến qua máy vi tính và thiết bị di động thông minh (máy tính bảng, điện thoại thông minh).
Chính thức vận hành ứng dụng “Thông tin quy hoạch TP.HCM“

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP.HCM về việc triển khai ứng dụng công khai thông tin quy hoạch phân khu qua mạng và điện thoại thông minh, trong năm 2017 Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM đã tổ chức xây dựng hệ thống dữ liệu các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và công khai thông qua trang thông tin điện tử chính thức của thành phố: https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn và thông qua các ứng dụng chạy trên các HĐH Android và iOS.

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, với từ khóa “thong tin quy hoach HCM” hoặc “thông tin quy hoạch HCM”, "TTQH" người dùng có thể tải về và cài đặt chương trình "Thông tin quy hoạch TP.HCM" trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để có thể truy cập các thông tin quy hoạch. 

Cũng cần nói thêm, thông tin quy hoạch được cung cấp trên ứng dụng “Thông tin quy hoạch TP.HCM” là Quy hoạch sử dụng đất trong hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt trên địa bàn thành phố (24 quận huyện).

Ứng dụng cung cấp thông tin quy hoạch là các bản đồ quy hoạch sử dụng đất TL 1/2000 dạng bản giấy có đóng dấu phê duyệt được sao chụp (scan) và sắp xếp thống nhất vào hệ toạ độ VN2000. Người dùng có thể xác định vị trí của khu đất thông qua việc nhập toạ độ của khu đất (các thông số này có thể tìm thấy trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản đồ hiện trạng vị trí khu đất), hoặc xác định vị trí khu đất thông qua định vị GPS có sẵn trong điện thoại thông minh.

Ngoài ra, người dùng còn có thể download các bản đồ quy hoạch và quyết định phê duyệt quy hoạch để có thể tham khảo một cách cụ thể hơn. Nội dung thông tin quy hoạch cung cấp thông qua các ứng dụng là các hồ sơ quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và có đầy đủ căn cứ pháp lý để áp dụng.

Trong giai đoạn đầu, phần mềm cũng cung cấp thêm bản đồ quy hoạch dạng số cho khu vực trung tâm Thành phố và quận Thủ Đức. Đây là dữ liệu bản đồ quy hoạch phân khu được xây dựng trên nền tảng công nghệ Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS), cho phép người dùng định vị thửa đất thông qua một chức năng nữa là tìm kiếm theo số tờ-số thửa bên cạnh việc tìm kiếm thông qua toạ độ khu đất hoặc định vị GPS. Các khu vực còn lại sẽ được Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh dữ liệu và cập nhật trong thời gian tiếp theo. 

“Đây là một nỗ lực rất lớn của Thành uỷ, UBND TP.HCM cũng như Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM  nhằm giúp đa dạng hóa các hình thức công khai thông tin quy hoạch, góp phần bước đầu xây dựng “Thành phố thông minh” trong lĩnh vực quy hoạch đô thị”, ông Trần Vĩnh Tuyến, nhấn mạnh.

Gia An