Bộ Xây dựng cho ý kiến về quy hoạch chung đô thị mới Hùng Thắng, Hải Phòng

Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 1438/BXD-QHKT, về việc thống nhất quy hoạch chung đô thị mới Hùng Thắng, Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050.
Một góc TP. Hải Phòng. Ảnh: Zing.vn.
Một góc TP. Hải Phòng. Ảnh: Zing.vn.

Theo Văn bản góp ý số 2829/BXD-KTQH ngày 16/12/2016 của Bộ Xây dựng, UBND TP Hải Phòng đã tiếp thu chỉnh sửa tên đồ án là Quy hoạch chung đô thị mới Hùng Thắng; về thời hạn lập quy hoạch đô thị mới Hùng Thắng phải căn cứ Điều 28 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 Thời hạn lập quy hoạch đối với quy hoạch chung đô thị mới từ 20-25 năm.

Bộ Xây dựng nhận định, việc UBND TP. Hải Phòng đang thực hiện quy hoạch chung đô thị mới Hùng Thắng đến năm 2025, tầm nhìn đến 2050 theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 chỉ đáp ứng được yêu cầu phát triển cho giai đoạn ngắn hạn, do đó đồ án cần bổ sung dự báo quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị đối với giai đoạn dài hạn.

Để đáp ứng mục tiêu xây dựng đô thị mới Hùng Thắng trở thành đô thị loại V sau năm 2025, đồ án cần xác định phạm vi nghiên cứu của đồ án trên cơ sở ranh giới hành chính xã Hùng Thắng.

Trên cơ sở đó, xác định cụ thể ranh giới dự kiến phát triển đô thị qua việc đánh giá vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của khu vực dự kiến phát triển đô thị và khu vực ngoài đô thị của xã Hùng Thắng, theo các tiêu chí phân loại đô thị đối với đô thị loại V tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

Bộ Xây dựng cho rằng, do phạm vi nghiên cứu đồ án, quy mô diện tích lập quy hoạch của đồ án có sự thay đổi; thời hạn lập quy hoạch đã vướt quá thời gian theo quy định tại nhiệm vụ thiết kế đã được UBND TP. Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 09/6/2014.

Đông thời, để đảm bảo đồ án phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng đang trong quá trình nghiên cứu, UBND TP Hải Phòng cần điều chỉnh và phê duyệt lại nhiệm vụ quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các văn bản pháp lý theo quy định pháp luật.


Reatimes.vn