(BĐT) - Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa công bố tóm tắt tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, vốn chủ sở hữu Công ty tính tới cuối quý II/2020 đạt 1.901 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Với hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 0,95 lần, nợ phải trả Công ty ở mức 1.805 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế sau 6 tháng đầu năm 2020 của Wonderland chỉ ở mức 0,095 tỷ đồng. Đây là một con số khiêm tốn so với vốn chủ sở hữu của Wonderland.

Wonderland được thành lập vào tháng 6/2018 với cổ đông lớn nhất là Công ty CP Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) nắm giữ 80%. 2 cá nhân Đỗ Văn Trung và Nguyễn Xuân Lượng lần lượt nắm giữ 15% và 5%. Chức vụ giám đốc do ông Nguyễn Xuân Lượng nắm giữ.