Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (HoSE: BMI) thông báo đạt 1.048,8 tỷ đồng từ việc thu phí bảo hiểm, tăng 6,2% so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu vẫn là đến từ phí bảo hiểm gốc với 854 tỷ đồng. Phí nhận tái bảo hiểm kỳ này đóng góp 132 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 836,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,2% do khoản phí nhượng tái bảo hiểm tăng gần 35% lên mức 279,5 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm kỳ tăng nhiều hơn khiến lợi nhuận gộp giảm 8,2% và đạt hơn 30 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính khởi sắc ghi nhận lãi hơn 44 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động đầu tư bất động sản giảm hơn 11 tỷ đồng và gần như không có lợi nhuận khác, trong khi cùng kỳ lên tới hơn 30,5 tỷ đồng.

Vì vậy, Bảo Minh báo lãi sau thuế quý II, đạt 44,8 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ.

Bảo Minh báo lãi quý II giảm 27% ảnh 1

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 2.012 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm, tăng 2,2%. Lợi nhuận sau thuế giảm 29% xuống còn 91,6 tỷ đồng và hoàn thành 53,2% kế hoạch năm.

Tại thời điểm 30/6, tổng tài sản của Bảo Minh đạt 5.515 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,66% so với đầu năm. Công ty có 289,3 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng 79,3% so với đầu năm và 1.693 tỷ đồng khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, giảm 11%. Nợ ngắn hạn đạt 3.316 tỷ đồng, trong đó, dự phòng nghiệp vụ chiếm phần lớn với 1.987,6 tỷ đồng, giảm 11%. Phải trả cho người bán của công ty tăng mạnh từ 584 tỷ đồng lên thành 1.025 tỷ đồng.

Theo NDH