(BĐT) - UBND thành phố Bắc Ninh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng đường Lý Anh Tông (đoạn từ nút giao với đường Lê Thái Tổ đến nút giao đường Bình Than) thành phố Bắc Ninh theo hình thức BT.

UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, Dự án có 2 gói thầu, trong đó Gói thầu số 1 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu có giá hơn 51 triệu đồng sẽ thực hiện chỉ định thầu rút gọn cho 1 nhà thầu tư vấn trong tháng 4/2018.

Còn Gói thầu số 02 Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT nói trên có giá dự kiến 64.617 triệu đồng, sẽ được đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư là quý II/2018, thời gian thực hiện hợp đồng là năm 2018 - 2019, phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.