(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 281 từ Lĩnh Mai, Quảng Cầu đi cầu Bến, xã Bình Định, huyện Lương Tài.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được triển khai tại các xã Quảng Phú và Bình Định, huyện Lương Tài. Nội dung đầu tư là thiết kế thảm 1 lớp bê tông nhựa tăng cường trên mặt đường bê tông xi măng (BTXM) hiện trạng và mặt đường BTXM làm mới; cải tạo, bổ sung hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng…

Tổng mức đầu tư Dự án dự kiến là 29,150 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 21,164 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng là 1 tỷ đồng; còn lại là các chi phí khác.