(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng khu dịch vụ thương mại tổng hợp Vân Dương, TP. Bắc Ninh. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 164,95 tỷ đồng này sẽ được lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo hình thức chỉ định thầu.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Dự án có địa điểm tại phường Vân Dương, TP. Bắc Ninh với diện tích 1,33 ha. Kết quả sơ tuyển được công bố ngày 27/7/2018 cho thấy, Công ty Xây dựng Việt Đức (TNHH) có địa chỉ tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển. Theo các quy định hiện hành, nhiều khả năng Công ty Xây dựng Việt Đức sẽ trở thành nhà đầu tư Dự án.

Công ty Xây dựng Việt Đức cũng là nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 18 đến Trung tâm hành chính mới phường Vân Dương giai đoạn 2 theo hình thức BT với giá trúng thầu là 79,908 tỷ đồng. Tại dự án này, Công ty Xây dựng Việt Đức chính là nhà đầu tư đề xuất Dự án.