(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Xây dựng các tuyến đường trục khu dân cư thôn Chằm thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BT với tổng vốn đầu tư dự kiến là 226,43 tỷ đồng. 

Theo đó, trong quý II/2018, UBND tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành chỉ định thầu nhà đầu tư thực hiện Dự án.

Về cơ chế tài chính, nhà đầu tư được chỉ định thầu sẽ dùng vốn chủ sở hữu và vốn vay thương mại huy động để thực hiện toàn bộ Dự án, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư Dự án.