(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 02 TP. Bắc Giang (Chủ đầu tư) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án Xây dựng đường nối từ Quốc lộ 31 đến đường Trường Chinh và đường nối đến đường Nguyễn Văn Linh với tổng mức đầu tư 187 tỷ đồng, sử dụng ngân sách thành phố Bắc Giang.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý I/2020, Chủ đầu tư sẽ lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu thuộc Dự án gồm: Gói thầu Trích đo bản đồ địa chính (chỉ định thầu) và Gói thầu Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình (đấu thầu rộng rãi qua mạng); Gói thầu Rà phá bom mìn (chỉ định thầu).

Quý II/2020, sẽ đấu thầu rộng rãi, không qua mạng để lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp công trình của Dự án (giá gói thầu 129,2 tỷ đồng); quý II/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi, qua mạng Gói thầu Kiểm toán công trình của Dự án (giá gói thầu 1,077 tỷ đồng).