(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt kế hoạch đấu thầu tập trung cấp địa phương mua thuốc phục vụ nhu cầu phòng bệnh, khám bệnh và chữa bệnh của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, với tổng giá dự toán 1.365,100 tỷ đồng. Dự toán được đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp khác được phép sử dụng theo quy định của Nhà nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 3 gói thầu lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi, không qua mạng, gồm: Gói thầu số 1 Thuốc Generic (bao gồm 1.239 danh mục, giá gói thầu 1.276,828 tỷ đồng); Gói thầu số 2 Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (bao gồm 109 danh mục, giá gói thầu 63 tỷ đồng); Gói thầu số 03 Dược liệu, vị thuốc cổ truyền (bao gồm 238 danh mục, giá gói thầu 25,271 tỷ đồng).

Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 24 tháng, hợp đồng đơn giá cố định. 3 gói thầu dự kiến được mở thầu ngày 19/4/2021.