(BĐT) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa quyết định thu hồi chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở cho cán bộ, chuyên gia và công nhân Khu công nghiệp Phú Mỹ. Dự án này trước đó được giao cho Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ làm chủ đầu tư.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

UBND Tỉnh cho biết, kể từ khi được chấp thuận cho nghiên cứu lập dự án (năm 2008) đến nay, Chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành thủ tục kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng; chưa thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư tiếp theo của Dự án. Dự án chậm triển khai theo quy định.

Cùng với việc thu hồi chủ trương đầu tư, Tỉnh giao các cơ quan chức năng rà soát lại các thủ tục đất đai của Dự án, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND Tỉnh xử lý theo quy định Luật Đất đai; tổ chức thu hồi hoặc trình UBND Tỉnh thu hồi các văn bản liên quan đến quá trình triển khai thủ tục thực hiện dự án nêu trên. Mọi chi phí chuẩn bị đầu tư phát sinh (nếu có) liên quan đến Dự án, Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ tự chịu trách nhiệm.