Công ty CP Nam Việt (HoSE: ANV) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 với tỷ lệ 10% bằng tiền (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Với 127 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 127 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Nguồn vốn được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2019. Ngày đăng ký cuối cùng vào 20/4 và thời gian chi trả dự kiến vào 8/7.

Ngày 20/4 cũng là thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến được tổ chức vào 26/6 tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Trong năm 2019, Navico cho biết đã xuất tổng cộng 3.290 container, tăng 19% năm trước. Tổng doanh thu đạt 153,5 triệu USD, tăng 3% và đạt mức cao nhất 10 năm mặc dù giá cá tra đã giảm mạnh từ mức đỉnh điểm của năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế Navico đạt 704 tỷ đồng, tăng 17,3% năm trước nhờ tăng trưởng sản lượng xuất khẩu. Công ty có lợi nhuận chưa phân phối lũy kế là gần 1.117 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công ty dự kiến chia cổ tức 20% cho năm 2019, tăng so với con số 15% của năm 2018.

Do chịu ảnh hưởng chung từ đợt dịch Covid-19, cổ phiếu ANV trên thị trường đã bị điều chỉnh sâu về vùng giá 15.700 đồng/cổ phiếu, giảm phân nửa so với vùng đỉnh hơn 32.000 đồng/cp được lập vào giữa năm 2019.

Theo NDH