(BĐT) - Công ty CP Alphanam E&C vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Theo đó, Công ty dự kiến doanh thu trong năm 2022 đạt 2.280 tỷ đồng, tăng trưởng 27,8% so với năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch đạt 25,3 tỷ đồng, tăng trưởng 18,7%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên cạnh đó, Alphanam E&C cũng sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành thêm 40 triệu cổ phần cho Công ty CP Đầu tư Alphanam (39 triệu cổ phiếu) và cá nhân Nguyễn Minh Nhật (1 triệu cổ phiếu) với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu đợt phát hành thành công, Alphanam E&C sẽ nâng vốn điều lệ từ mức 252 tỷ đồng lên 652 tỷ đồng.