(BĐT) - Ngày 28/5, Công ty CP Mỹ thuật và Truyền thông (mã chứng khoán: ADC) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán vào ngày 15/6.

Với hơn 3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 4,59 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Kết thúc năm 2020, tổng doanh thu của Công ty đạt 383,4 tỷ đồng, xấp xỉ kết quả năm 2019 và hoàn thành kế hoạch đề ra. Lợi nhuận đạt 16,2 tỷ đồng, tăng trưởng 11% và vượt kế hoạch gần 19%.

Tại ĐHĐCĐ năm 2021, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 383 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 14,7 tỷ đồng và trả cổ tức tỷ lệ 16%.

Kết thúc quý I/2021, doanh thu ADC đạt 69,3 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 18% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 2,7 tỷ đồng, tăng 8% và đạt 18,4% kế hoạch.