(BĐT) - Ngày 1/10 tới, Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (mã chứng khoán: ABS) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 15/10.

Với hơn 37, 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 18,7 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 561,1 tỷ đồng, tăng 120%; lợi nhuận sau thuế đạt 8,45 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ 2020.

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 1.637,9 tỷ đồng, tăng 40% so với hồi đầu năm.